Πέμπτη, 03 Αυγ 2017 07:03

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Φθιώτιδας & Φωκίδας, εύχεται σε μαθητές, γονείς και στα μέλη του καλή σχολική χρονιά και γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:

-Δωρεάν μαθήματα και βιβλία

Σύμφωνα με το Νόμο 703/1977 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και τον Νόμο 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, απαγορεύεται τόσο η παροχή δωρεάν μαθημάτων όσο και η διάθεση ή δωρεάν διανομή πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη) εντός των σχολείων.  Ως χώρος του σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτιρίου, αλλά και του προαύλιου και των εισόδων αυτού.  Το ίδιο ισχύει και για την πώληση ή δωρεάν διάθεση βιβλίων ως … δέλεαρ για εγγραφές μαθητών. 

Τα μέλη του Συλλόγου προσπαθούν να διασφαλίσουν πρωτίστως την ποιότητα στις εκπαιδευτικές παροχές τους και δεν αποτελούν αυτοσκοπό οι πελατειακές σχέσεις με τους μαθητές και τους γονείς τους (εκπτωτικά κουπόνια, δωρεάν βιβλία, στα δύο παιδιά το ένα δωρεάν κτλ).  

-Άδεια Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σύμφωνα  με τον Νόμο 4093 του 2012 πρέπει να έχουν άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, δηλαδή να διαθέτουν ανάμεσα σε άλλα  ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, πυρασφάλεια και πιστοποιητικό στατικής επάρκειας. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο χώρος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (που έχουν αδειοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή και λειτουργούν νόμιμα), έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλης έκτασης αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από άτομα που κάνουν κατ’ οίκον μαθήματα (ιδιαίτερα) με αμφίβολα ή ανύπαρκτα πολλές φορές προσόντα διδασκαλίας, χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ούτε να πληρώνουν τους αναλογούντες φόρους. 

 -Φοίτηση Νηπίων

Η φοίτηση νηπίων και προνηπίων στα κέντρα ξένων γλωσσών δεν είναι σύννομη, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους (Νόμος).    


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr