Πέμπτη, 22 Φεβ 2018 09:32

Εξετάσεις NOCN Ιουνίου 2018 -Πληροφορίες - Νέα Προθεσμία: 28/3/2018

Το πρόγραμμα γραπτής εξέτασης και τα εξέταστρα έχουν έχουν ως εξής: 

Σάββατο 2/6/2018

Επίπεδο

Ωράριο

Εξέταστρα

Εξέταστρα ανά part για όσους επαναλαμβάνουν μέρη του test

B1

16:30-19:05

85 €

20 €

B2

9:00-11:35

160 €

30

C1

9:00-12:10

140 €

30

C2

16:30-19:40

180 €

30 €


Ημερομηνίες προφορικής εξέτασης: 2/6 ή 3/6 ή 2 και 3/6/2018

Σειρά προφορικής εξέτασης C2/B1/B2/C1

 

Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397

(IBAN GR1401715510006551102029397) δικαιούχος:  ΠΟΙΚΞΓ.   

Κατά την κατάθεση των εξέταστρων θα πρέπει να δίνετε  οπωσδήποτε  στην αιτιολογία το  όνομα του υποψηφίου.

Αίτηση συμμετοχής μεμονωμένων υποψηφίων εδώ

-Οι Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων  στην τράπεζα + Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. 

Τρόπος αποστολής των  αιτήσεων, ταυτοτήτων και  αποδείξεων κατάθεσης εξέταστρων:

Α) Ταχυδρομικά:  Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.  Φθιώτιδας, Κολοκοτρώνη 4, Λαμία 35 131

Β)  Με email:  palsolam@otenet.gr 

Γ)  Αυτοπροσώπως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 9:30 έως 12:30

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο Σύλλογο:  28/3/2018

Ημερομηνίες προφορικής εξέτασης: 2/6 ή 3/6 ή 2 και 3/6/2018

Σειρά προφορικής εξέτασης C2/B1/B2/C1

 

Υποψήφιοι Ειδικών Κατηγοριών: 

Συμπληρωμένη Φόρμα Request Form (ανάκτηση εδώ) + Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα επικυρωμένη από ΚΕΠ + 2 εκθέσεις του υποψηφίου για περιπτώσεις δυσλεξίας

Τα παραπάνω και μόνο για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών θα πρέπει να στέλνονται στα γραφεία της Esol Exams για το NOCN (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 2103300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier.

 

 


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr