Παρασκευή, 19 Φεβ 2021 13:15

Διευκρινίσεις για τους υποψήφιους NOCN Δεκεμβρίου 2020


Για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις online Μαρτίου 2021 θα δοθεί χρόνος να εγγραφούν στις εξετάσεις θερινής περιόδου αμέσως μετά τα αποτελέσματα, εκτός αν θέλουν να συμμετάσχουν στη θερινή περίοδο σε άλλο επίπεδο ανεξαρτήτως αποτελέσματος.


Αν δεν επιτραπούν οι δια ζώσης εξετάσεις το Μάρτιο τότε οι υποψήφιοι Δεκεμβρίου του 2020 (εκτός από όσους δώσουν online) θα μεταφερθούν στη θερινή εξεταστική περίοδο με δικαίωμα αλλαγής επιπέδου καταθέτοντας τα τυχόν επιπλέον εξέταστρα.

Αν έως τέλος Μαρτίου επιτραπούν οι δια ζώσης εξετάσεις, δεν θα γίνουν οι online εξετάσεις και θα δοθεί χρόνος να εγγραφούν στις εξετάσεις θερινής περιόδου αμέσως μετά τα αποτελέσματα, εκτός αν θέλουν να συμμετάσχουν στη θερινή περίοδο σε άλλο επίπεδο ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πολυπλοκότητα της θερινής εξεταστικής περιόδου δε θα δοθεί χρόνος για late entries.


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr