Παρασκευή, 08 Σεπ 2023 11:08

Εξετάσεις NOCN Δεκεμβρίου 2023-Πληροφορίες

 

 Εξετάσεις NOCN Δεκεμβρίου 2023

 Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 29/09/2023  έως 1/11/2023 (παράταση χωρίς προσαύξηση).

 Αιτήσεις Late Entry έως και 16/11. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους & επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.

 

 Γραπτή εξέταση: Σάββατο 16/12/2023

Επίπεδο

 

Εξέταστρα Εμπρόθεσμων εγγραφών

 

Εξέταστρα Late Entry

B1

  09:00-11:35

 

90 €

 

115 €

 

B2

14:00-16:35

175 €

 

200 €

 

C1

14:00-17:10

185 €

 

210 €

 

C2

09:00-12:10

195 €

220 €

 

 

 Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε από τον τοπικό Σύλλογο. 

 Τρόποι πληρωμής:

 α) με κάρτα (epos)

 β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN: GR1401715510006551102029397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ.

 Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών.

 Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων δυσκολιών έως τις 27/10/2023. Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1.     Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο

2.    Για υποψήφιους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2020, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2023 και είναι δωρεάν.

3.    Οι υποψήφιοι που είναι refer των περιόδων 06/2021, 12/2021, 05/2022 και 12/2022, έχουν δωρεάν δικαίωμα επανεξέτασης για τις 5 επόμενες (από τη δική τους) εξεταστικές περιόδους

4.    Οι υποψήφιοι που είναι refer της περιόδου 05/2023 έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους 12/2023 – 05/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 12/2024-05/2025-12/2025

5.    Οι υποψήφιοι που θα προκύψουν ως refer της περιόδου 12/2023 θα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους 05/2024-12/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 05/2025-12/2025-05/2026

6.    Για τους υποψηφίους refer που θα έχουν δικαίωμα επί πληρωμή, η επανεξέταση επιπέδου Β1 είναι στα 25 € ανά δεξιότητα και η επανεξέταση επιπέδου B2, C1, C2 είναι στα 40 € ανά δεξιότητα

 

 Διευκρινίσεις για Μεμονωμένους–Ανεξάρτητους υποψήφιους

 Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας  https://exams.palso.gr/candidate από 29/09 έως 1/11 και αιτήσεις Late Entry έως και 16/11.

 Κατά την κατάθεση των εξέταστρων να γραφτεί οπωσδήποτε στην αιτιολογία ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ + ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + ΝΟΜΟΣ+ πχ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN ΦΘΙΩΤΙΔΑ

 Τα στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, να επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων).  Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα.

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων

 https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
 

 Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο.

 Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 2102120800)

Past papers & Sample        tests υπάρχουν         διαθέσιμα στο σύνδεσμο: 

 http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html

 Διευκρινίσεις για Κέντρα Ξένων Γλωσσών: 

 Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής (συν. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.pdf).

 Κατά την κατάθεση των εξέταστρων τα κέντρα ξένων γλωσσών θα πρέπει να γράφουν ως αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του Ιδιοκτήτη τους Κέντρου Ξένων Γλωσσών +ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN +ΝΟΜΟΣ, πχ.  ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN ΦΘΙΩΤΙΔΑ

 Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται (με τον τρόπο που υποδεικνύει ο σύλλογος) τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης το ΚΞΓ πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

 Video: Οδηγίες για online πληρωμή εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ

 Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ

 https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf

 


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr