Τρίτη, 23 Ιαν 2024 09:30

Εξετάσεις NOCN Μαΐου 2024 - Ενημέρωση για μεμονωμένους υποψηφίους και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 Εξετάσεις NOCN Μαΐου 2024 

 Γραπτή εξέταση: Σάββατο 25/05/2024

 

 Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης

 

Επίπεδο

Ωράριο

Εξέταστρα Εμπρόθεσμων Εγγραφών

Εξέταστρα Late Entry

B1

09:00-11:35

90 €

115 €

B2

14:00-16:35

175 €

200 €

C1

14:00-17:10

185 €

210 €

C2

09:00-12:10

195 €

220 €


 
Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε εγκαίρως από τον τοπικό Σύλλογο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ

 

·         Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.

·         Για υποψήφιους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2021, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2024 και είναι δωρεάν.

·         Οι υποψήφιοι που είναι refer των περιόδων 05/2022 και 12/2022, έχουν δωρεάν δικαίωμα επανεξέτασης για τις 5 επόμενες (από τη δική τους) εξεταστικές περιόδους

·         Οι υποψήφιοι που είναι refer της περιόδου 05/2023 έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους (12/2023 που μόλις πέρασε) – 05/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 12/2024-05/2025-12/2025

·         Οι υποψήφιοι που είναι refer της περιόδου 12/2023 έχουν δικαίωμα επανεξέτασης: δωρεάν σε 2 περιόδους 05/2024-12/2024 και επί πληρωμή σε 3 περιόδους 05/2025-12/2025-05/2026

·         Για τους υποψηφίους refer που θα έχουν δικαίωμα επί πληρωμή, η επανεξέταση επιπέδου Β1 είναι στα 25 € ανά δεξιότητα και η επανεξέταση επιπέδου B2, C1, C2 είναι στα 40 € ανά δεξιότητα

 

Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 12/2/2024 έως 3/04/2024 (νέα ημερομηνία με παράταση). Αιτήσεις Late Entry έως και 17/04. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους & επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ -ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: 

 

Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μόνο μέσω της πλατφόρμας  https://exams.palso.gr/candidate από 12/02/2024 έως και 3/04/2024 και αιτήσεις Late Entry έως και 17/04/24.  

 

Τα στοιχεία του μεμονωμένου υποψηφίου θα πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, να επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων).  Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα/IRIS) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα.

 

Τρόποι πληρωμής: α) Online πληρωμή με κάρτα β) Online πληρωμή με IRIS, μέσα από ασφαλές περιβάλλον θα συνδέονται με τη δική τους τράπεζα (επιλογή ανάμεσα στις μεγάλες συστημικές τράπεζες) ή με χρήση QR CODE. γ)  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR1401715510006551102029397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ.

Προσοχή:  Κατά την κατάθεση των εξέταστρων για τους μεμονωμένους υποψηφίους θα πρέπει να γραφτεί οπωσδήποτε στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου +εξέταστρα NOCN+ ο Νομός.  πχ.:  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN -ΦΘΙΩΤΙΔΑ. 

 

Τα Δελτία Συμμετοχής των μεμονωμένων υποψηφίων που έχουν κάνει εμπρόθεσμη εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις.

 

Δείτε και : 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

ΝΕΟ!!! Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων

 

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων δυσκολιών έως τις 1/04/2024.  Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.

 

 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εμπρόθεσμες αιτήσεις κέντρων ξένων γλωσσών ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα της PALSO:   https://exams.palso.gr/login από 01/03 έως 3/04 και αιτήσεις Late Entry έως και 17/04/24.  

 

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής.   Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα/IRIS) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται με email στο palsolamias@gmail.com τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Τρόποι πληρωμής: α) Online πληρωμή με κάρτα β) Online πληρωμή με IRIS, μέσα από ασφαλές περιβάλλον θα συνδέονται με τη δική τους τράπεζα (επιλογή ανάμεσα στις μεγάλες συστημικές τράπεζες) ή με χρήση QR CODE. γ)  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR1401715510006551102029397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ.

Κατά την κατάθεση των εξέταστρων από τα κέντρα ξένων γλωσσών θα πρέπει να γραφτεί οπωσδήποτε στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη κξγ +εξέταστρα NOCN+ ο Νομός.  πχ.:  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN -ΦΘΙΩΤΙΔΑ. 

 

 

Δείτε και: 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

     ΝΕΟ!!! Video: Οδηγίες για online πληρωμή εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ

Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf

 

Τα Δελτία Συμμετοχής για τους εμπρόθεσμους υποψηφίους των κξγ αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις.   Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο.

 

Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 2102120800)

 

·        Past papers & Sample    tests υπάρχουν   διαθέσιμα στο σύνδεσμο: 

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html

 


   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr