Συνέδρια
Το 3ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “INTEGRATINGTHEFOURSKILLS”   Περιελάμβε 4 Plenary Sessions:   “DoesitMATTER? YouKNOWwhatImean!” , David Gibson  "Meaning and Accuracy in Oral Reading" , Aris D. Mazarakis “The Speaking - Language Work Interface”, Bob Obee   “Integrating reading and writing:  Georgia Papadopoulou     Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης 5 workshops, με εισηγητές καθηγητές Ξένων γλωσσών αλλά και Teacher Trainers.    “Speaking Activities from the Heart” Suzanne Antonaros,  “Teaching Listening better. Is Listening being taught as well as it could be?”  Ioanna Paparidi,  “Picture This !”Roger House “Εκπαιδευτικός σκηνοθέτης γνωστικών επεισοδίων στην Ξένη Γλώσσα”  Kυριάκος…
Το 2ο Συνέδριο του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Λαμίας τον Απρίλιο 2007, με θέμα τη διδασκαλία σε αρχάριους μικρούς μαθητές.  Περιλάμβανε 4 Plenary sessions:   Adult Beginner Classes – Myths & Realities Μ. Κωνσταντινίδη, Teaching Beginners : perspectives on the interaction of oral and literacy inputs Bob Obee,  Starting Out Right, Suzanne Antonaros, «Διαφορετικός τρόπος μάθησης, διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας -Εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία» Ευτυχία Παπαχρίστου,     Εκτός από τα Plenary Sessions το πρόγραμμα περιλάμβανε 6 workshops   Dealing with Literacy in Young Learners & Adults – Similarities & Differences  Μ. Κωνσταντινίδη  Games in a Foreign Language Classroom. Θεοδώρα Παπαδοπούλου…
Ο Σύλλογος διοργάνωσε το 1 Πανελλήνιο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Λαμίας τον Απρίλη 2002, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κ.Ξ.Γ. Εύβοιας, με θέμα NEW TRENDS IN TESTING AND EVALUATION. Το Συνέδριο, εκτός από την έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου και τις εμπορικές – ενημερωτικές ομιλίες, περιελάμβανε 4 Plenary Sessions   Whatdoyourteststest? Course evaluation and the role of testing, Marisa Constantinides, Testing or Teaching? Luke Prodromou, That’s old hat. Let’s try something new!, Ευανθία Τσιούρη, PlanningContinuousassessment, Κων/να Τσαγγαρή)   Το 1ο Συνέδριο περιλάμβανε επίσης 12 workshops, με εισηγητές καθηγητές Ξένων Γλωσσών Δημοσίων Σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών:   Discovering problems, Exploring solutions ,…

   

Επικοινωνια

Κολοκοτρώνη 4 Λαμία 35 100
Τηλέφωνο:  22310-34278
Fax:  22310-34789
e-mai:  palsolam@otenet.gr