Δευτέρα, 15 Σεπ 2014 10:43

Εξετάσεις NOCN

Πληροφορίες για τους μεμονωμένους υποψηφίους  τις εξετάσεις NOCN εξεταστικής περιόδου Μαίου 2024  εδώ.

Με ένα ακόμη εξεταστικό φορέα εξασφάλισε κοινή πορεία η Ομοσπονδία μας. Πρόκειται για τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN, με τον οποίο η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. έχει αποκλειστική συνεργασία διεξαγωγής των εξετάσεών του στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

 

Οι αδιάβλητες εξετάσεις θα γίνονται και πάλι με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της PALSO και τα 33 χρόνια εμπειρίας της. Το ΝΟCN (National Open College Network) δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια, σχεδιασμένο για χρήστες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους, για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες. Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο), ενώ τα αποτελέσματα και τα πτυχία δίδονται μέσα σε 8 εβδομάδες και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις.

 

Προσαρμοσμένο ηλικιακά

 

Με θέματα στο Reading & Writing απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες των 13 έως 15 ετών των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, που αφορούν την μεγάλη πλειοψηφία του B2 κυρίως.

 

Φιλικό

 

Με μία τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, που δεν απαιτεί την εξάσκηση των μαθητών, γιατί τους είναι πολύ οικεία και φιλική. Η εξέταση του προφορικού γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος του προφορικού, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

 

Σταθερής Δομής & Βαθμολογίας

 

Από το B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής όπως και ο βαθμός επιτυχίας στο 51%. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

 

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ: Με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. 
(πηγή:  http://www.palso.gr/?i=portal.el.activities-nocn)

επιστροφή στην κορυφή